Privacybeleid

Norgine respecteert uw privacy (“u”, “uw”) als gebruiker van onze website www.movicol.be (“Site”). Dit Privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden (www.movicol.be/terms-of-use/ )) verklaart hoe Norgine en zijn groep van bedrijven (“Norgine” “We”, “ons”, en “onze”) persoonsgegevens die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken.
Neem het beleid door en neem contact met ons op als u vragen hebt.
Dit Privacybeleid verstrekt informatie over:
▪ Welke informatie we verzamelen;
▪ Gebruik van uw persoonlijke informatie;
▪ Delen, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens;
▪ Uw rechten;
▪ Websites die we niet bezitten of beheren;
▪ Cookies; en
▪ Contact met ons opnemen.

Welke informatie we verzamelen

Wanneer u onze Site gebruikt, verzamelen en verwerken we gegevens zoals:
▪ Uw naam en contactinformatie die u verstrekt;
▪ Alle e-mails of andere correspondentie die u naar ons stuurt;
▪ Informatie die u verstrekt als u een probleem met onze Site meldt;
▪ Technische informatie via uw bezoeken aan onze Site (waaronder activiteitsgegevens, geografische locatie, browsertype en versie, besturingssysteem, verwijzende bron, duur van bezoek, aantal bekeken pagina’s, aangeklikte URL’s en navigatietrajecten van websites);
▪ Alle informatie over apparaten, waaronder het hardwaremodel, besturingssysteem en versie en informatie over het mobiele netwerk.
We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u een mogelijke bijwerking of nadelige gebeurtenis verbonden aan een van onze producten meldt, waaronder uw geslacht, geboortedatum en informatie over uw gezondheid. De op onze Site beschikbare diensten en informatie zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Elke persoon die informatie vraagt over een geneesmiddel aangewezen voor gebruik bij kinderen moet 18 jaar of ouder zijn. We verzamelen en gebruiken geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar of maken dergelijke gegevens niet bewust bekend.

Gebruik van uw persoonlijke informatie

In overeenstemming met wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen in de volgende situaties:
▪ Voor rechtmatige zakelijke doelen: We gebruiken uw persoonsgegevens om onze communicaties relevanter te maken en op u af te stemmen en om uw ervaring van onze diensten efficiënter en effectiever te maken;
▪ Om een contract uit te voeren waarvan u deel uitmaakt: Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken om een door u gevraagd product of dienst te verstrekken;
▪ Om onze wettelijke verplichtingen en andere vragen voor informatie na te leven: We leven wetten, voorschriften en advies na, alsook de andere verzoeken of vragen om gegevens zoals beschreven in dit beleid, die een essentieel deel vormen van de manier waarop we zaken doen;
▪ U hebt uw toestemming gegeven: Het is mogelijk dat we uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de hierna beschreven doelen. We gebruiken informatie over u om de volgende redenen;
▪ Om te reageren op rapporten van een mogelijke bijwerking verbonden met een van onze producten en om de veiligheid van onze producten te controleren;
▪ Om toepasselijke wetten, voorschriften, advies en vragen of verzoeken door regelgevers, overheden, rechtbanken en wettelijke autoriteiten na te leven;
▪ Audits, analyse en onderzoek om ons te helpen onze digitale platforms, inhoud en diensten te verbeteren, en;
▪ Om te garanderen dat inhoud van onze Site zo effectief en efficiënt mogelijk wordt gepresenteerd voor u en uw apparaat, waaronder controle en analyse van gebruik en activiteiten in verband met onze digitale platforms om het ontwerp en de inhoud van onze platforms te verbeteren;

Delen, opslaan en beschermen van uw
persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode toegelaten door de wet en wanneer we dit moeten doen in verband met een wettelijke actie of een onderzoek. Anders bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als vereist om u toegang te bieden tot door u gevraagde diensten of zo lang als nodig om ons toe te laten te reageren op uw vraag of verzoek.
We kunnen uw persoonsgegevens delen met:
▪ leden van de Norgine groep;
▪ Onze agenten, aannemers en leveranciers, met inbegrip van deze die ons technologiediensten zoals data-analytics, hosting en technische ondersteuning aanbieden;
▪ Onze professionele adviseurs, auditeurs en zakelijke partners en
▪ Regelgevers, overheden en wettelijke autoriteiten.
Uw persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden verwerkt door Norgine, zijn gelieerde bedrijven en zijn vertrouwde derde partijen. In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens overdragen naar derde landen buiten de EU. Wetten inzake bescherming van persoonsgegevens in de landen waarnaar uw persoonsgegevens worden overgedragen zijn mogelijk niet equivalent aan of bieden mogelijk niet zoveel bescherming als de wetten in de EU. We zullen in elk geval geschikte maatregelen nemen om te garanderen dat uw persoonsgegvens beschermd en veilig blijven wanneer deze worden overgedragen buiten de EU, in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens. Door uw persoonsgegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Nadat we uw informatie hebben ontvangen, zullen we alle redelijke stappen nemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wet en in overeenstemming met dit Privacybeleid. We gebruiken verschillende beveiligingsmaatregelen en technologieën om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw gegevens te beveiligen. We gebruiken encryptietechnologieën op onze site. U kunt zien dat u surft op een beveiligde website door het vergrendelsymbool in de adresbalk van uw browser en door de adresbalk beginnend met https://. Helaas is het mogelijk dat de overdracht van informatie via het internet of een mobiel telefoonnetwerk niet volledig veilig is. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw naar onze Site overgedragen gegevens niet garanderen; elke overdracht is op uw eigen risico.

Uw rechten

Volgens de wetten inzake bescherming van persoonsgegevens hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt:
▪ Ons om toegang vragen tot de persoonsgegevens die we van u hebben;
▪ De correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen;
▪ Vragen om onvolledige informatie aan te vullen;
▪ Vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
▪ Vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of vragen om de gegevens naar een andere derde partij te verzenden;
▪ Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken;
▪ Een klacht indienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit als u denkt dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de voorschriften inzake bescherming van persoonsgegevens.
We zullen uw verzoeken respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.
U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Websites die we niet bezitten of beheren

Van tijd tot tijd kunnen we links aanbieden naar websites of mobiele toepassingen die we niet bezitten of beheren. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Als u kiest om deze websites of mobiele toepassingen te gebruiken, controleer dan het juridisch beleid en privacy beleid op elke website of mobiele toepassing om hun privacypraktijken te begrijpen. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik hiervan.

Cookies

We gebruiken cookies op onze Site. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden opgeslagen en gelezen in uw apparaat. Cookies kunnen gegevens bevatten waardoor het gebruikte apparaat kan worden herkend. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die geen persoonsgegevens zijn. U kunt kiezen om cookies te aanvaarden of te weigeren. Als u kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat bepaalde delen van onze Site niet goed werken, zodat uw ervaring kan worden beïnvloed. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en het doel waarvoor we ze gebruiken, raadpleeg ons Cookiebeleid (http://www.movicol.be/Cookiepolicy/.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact op via contact@norgine.com .
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam is de gegevensbeheerder van alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons geeft.
Voor de andere Norgine websites verbonden met deze Site wordt de gegevensbeheerder geïdentificeerd in het relevante privacybeleid.
U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming op:
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Tel.: 0421 696632-0
Fax: 0421 696632-11
E-mail: office@first-privacy.com
Web: https://www.first-privacy.com/en.html