Contactinformatie

Deze website is niet bedoeld als alternatief voor de informatie die u heeft ontvangen van uw arts, verpleegkundige en/of apotheker.
Uw zorgverlener is graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Norgine NV-SA
Romeinsestraat 10
3001 HEVERLEE
Tel: +32 (0)16 39 27 10
Fax: +32 (0)16 39 27 20
E-mail: medinfo.benelux@norgine.com